Новые вызовы региональной безопасности

7 февраля 2012 года Армянская ассоциация выпускников Центра им. Дж. Маршалла, в сотрудничестве с Центром стратегического анализа Spectrum, Европейским центром по изучению проблем безопасности им. Дж. Маршала и при содействии с посольством США в Армении провела свой пятый семинар. Тема семинара «Новые вызовы региональной безопасности». Участники обсудили динамику изменения среды безопасности на Южном Кавказе, роль внерегиональных акторов, воздействие процессов на Расширенном Ближнем Востоке, а также влияние энергетических проектов и мирового экономического кризиса на процессы в нашем регионе. В семинаре приняли участие выпускники Центра –представители МО, МИД, Парламента, МЧС, Полиции. Послы и представители посольств государств, представители которых участвуют в программах Центра им. Маршалла, присутствовали на семинаре.

Программа семинара (На английском)

Вступительное слово д-ра Гаянэ Новиковой (На английском)

Доктор политических наук, генерал-майор Гайк Котанджян, «Некоторые асимметрические особенности динамики безопасности на Южном Кавказе и окружающем регионе»

Информация о семинаре в прессе:

БЕЗОПАСНОСТЬ — ДЕЛО ОБЩЕЕ (Гаянэ Мовсесян)

Посол: США стремятся создать для Армении политические и экономические альтернативы

ԱԱԽ քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանն այսօր մասնակցել է Ջ. Մարշալի անվան կենտրոնի շրջանավարտների Հայկական Ասոցիացիայի, Եվրոպական անվտանգության ուսումնասիրման կենտրոնի և ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանատան կողմից համատեղ կազմակերպված “Հարավային Կովկաս` նոր մարտահրավերներ” թեմայով սեմինարին:

Гайк Котанджян: Залог демократического разрешения конфликтов — взаимное признание сторон

Секретарь Совбеза: Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс — одно из проявлений антиармянской политики Турции и Азербайджана

США пытаются создать для Армении альтернативу через Турцию — посол США